Våra priser

Begravning utan ceremoni 8 390 kr

Kista Spån. Vi hämtar den avlidne på bårhuset, sveper eller klär med egna kläder och kistlägger. Med begravningsbil kör vi kistan till krematoriet. Komplett handläggning av ärendet.

Enkel begravning med bårtäcke fr. 14 940 kr

Kista Spån med bårtäcke. Vi hämtar den avlidne på bårhuset, sveper eller klär i egna kläder och kistlägger. Med begravningsbil kör vi till bisättning, inom Örebro. Representant vid begravningen. Ceremonikort. Ett minnesalbum med bilder från begravningsakten. Komplett handläggning av ärendet.

Enkel begravning med dekoration fr. 17 990 kr

Enkel kista antikvit eller brun med kistdekoration och 10 st handblommor. Vi hämtar den avlidne på bårhuset, sveper eller klär i egna kläder och kistlägger. Med begravningsbil kör vi till bisättning, inom Örebro. Representant vid begravningen. Ceremonikort. Ett minnesalbum med bilder från begravningsakten. Komplett handläggning av ärendet.

Övriga kostnader som ej ingår i grundpriset

Hämtning i hemmet dagtid1 600 kr
(Priset gäller vid hämtning inom Örebro)
Hämtning i hemmet kväll/natt/helg2 450 kr
(Priset gäller vid hämtning inom Örebro)
Visning/avsked i samband med bisättning700 kr
Annons 1 spaltca 4 500 kr
Minnesstund ca 225 kr/kuvert
Hyra av samlingslokal, kyrkan ca 400-600 kr
Urna vid gravsättning av askafrån 1000 kr
Bärare (endast vid jordbegravning)*ca 5 100 kr
Inom Örebro * om man inte är medlem i svenska kyrkan.