Våra priser

Begravning utan ceremoni 8390 kr

Kista Spån.
Vi hämtar den avlidne på bårhuset, sveper eller klär med egna kläder och kistlägger. Med begravningsbil kör vi kistan till krematoriet.

Enkel begravning med ceremoni från 14 480 kr

Kista Spån.
Vi hämtar den avlidne på bårhuset, sveper eller klär i egna kläder och kistlägger. Med begravningsbil kör vi till bisättning, inom Örebro.
Representant vid begravningen. Ceremonikort. En minnespärm med bilder från begravningsakten. Komplett handläggning av ärendet.

Övriga kostnader som ej ingår i grundpriset

Hämtning i hemmet dagtid1 600 kr
(Priset gäller vid hämtning inom Örebro)
Hämtning i hemmet kväll/natt/helg2 450 kr
(Priset gäller vid hämtning inom Örebro)
Visning/avsked i samband med bisättning700 kr
Annons 1 spaltca 3 000 kr
Minnesstund ca 225 kr/kuvert
Hyra av samlingslokal, kyrkan ca 400-600 kr
Urna vid gravsättning av askafrån 900 kr
Bärare (endast vid jordbegravning)*ca 4 900 kr
Inom Örebro * om man inte är medlem i svenska kyrkan.